טעמי השמיטה/תרבות il

[פעילות בכיתה] בשיעור זה יכירו התלמידים עמדות שונות בנוגע לטעמי השמיטה ויבינו כיצד השמיטה יכולה להביא לידי ביטוי רעיונות הרלוונטיים לחיינו כיום.

קרא עוד  

מקורות מקראיים בנושאי שמיטה/תרבות il

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נלמד על מטרותיה של שנת השמיטה לאור הפסוקים במקרא המצווים על קיום השמיטה.

קרא עוד  

"גיבורי כח עושי דברו" על גבורת שומרי השמיטה/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] המדרש מכנה את החקלאים שומרי השמיטה 'גיבורים'. הם נדרשים להימנע מהפקת רווחים משדותיהם ולראות כיצד נכסיהם הופכים הפקר וכל אדם או חיה יכול לבוא ולאכול מפירות הגדלים בשדות. בשיעור נתקרב לעולמם של החקלאים הקדומים ונבחן מה נוכל אנו ללמוד מגבורה זו וכיצד נוכל ליישמה בחיינו, כאשר רובנו לא מתפרנסים מחקלאות.

קרא עוד  

"אני רוצה גם" על ויתור ושמיטה/כל ישראל חברים

[פעילות מתוקשבת] בשנת השמיטה אנו נקראים לשמוט ולוותר על שלנו לטובת אחרים. בשיעור זה אנו מבקשים לבחון את ערך הויתור: מה הקושי? מה התועלות שמביא לנו הוויתור? כיצד נחנך את עצמנו לוותר?

קרא עוד  

שמיטה:על האביונים הנטושים בצד הדרך/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] לקראת שנת השמיטה אנו מבקשים ללמוד על אחת ממטרותיה המרכזיות של שנת השמיטה, סיוע לחלשים שבחברה לצמצם את הפער הכלכלי בינם ובין כלל החברה ולהתחיל את מחזור השנים שלאחר השמיטה מנקודת פתיחה טובה יותר. כדי לבחון שאיפה זו בחברה הישראלית כיום נתמודד עם סוגיית יחס החברה לעוני כיום ונבחן עד כמה מצוות השמיטה יכולה לתת מענה לקשיים שמעלה המציאות הישראלית.

קרא עוד  

שמיטה:אל תעשו עצמכם עיקר/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] המדרש מכנה את החקלאים שומרי השמיטה 'גיבורים'. הם נדרשים להימנע מהפקת רווחים משדותיהם ולראות כיצד נכסיהם הופכים הפקר וכל אדם או חיה יכול לבוא ולאכול מפירות הגדלים בשדות. בשיעור נתקרב לעולמם של החקלאים הקדומים ונבחן מה נוכל אנו ללמוד מגבורה זו וכיצד נוכל ליישמה בחיינו, כאשר רובנו לא מתפרנסים מחקלאות.

קרא עוד  

שמיטת כספים וחברה מתוקנת/כל ישראל חברים

[פעילות בכיתה] שמיטת כספים מאפשרת לעני הנאנק תחת עול חובותיו הזדמנות ליציאה מהמקום הכלכלי הנואש שאליו נקלע, סיכוי ליציאה ממעגל החובות. בשיעור זה נציג לתלמידים את המציאות הכלכלית אליה נדחקים אנשים רבים בעבר ובהווה, ונבחן כיצד מציעים חוקי השמיטה דרך מוצא. נדון בשאלת יישום חוקי השמיטה בחברה מודרנית.

קרא עוד  

שמיטת חובות/מכון הרטמן

[פעילות מתוקשבת] בשיעור שלפניכם נלמד להכיר את מצוות שמיטת הכספים שבתורה, ולברר את משמעותה בימינו.

קרא עוד  

סרטונים בנושא השמיטה

סרטונים בנושא השמיטה

קרא עוד  

קישור לאתרים בנושא שמיטה

קישור לאתרים בנושא שמיטה

קרא עוד  

ריחוק לצורך קרבה:שמיטה כגעגוע לאדמה/מכון הרטמן

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נבקש להתייחס לשנת השמיטה כשנה של 'פרידה יזומה'. בשנה זו עובד האדמה נקרא לא לעבוד את האדמה-שורש זהותו והבסיס של פרנסתו. עליו להתרחק ממנה ולעזוב אותה.

קרא עוד  

חוברות בנושא שמיטה

קישור לחוברות בנושא שמיטה

קרא עוד