חידון-מדינת ישראל/תרבות יהודית ישראלית

פיתוח המערך:תרבות יהודית ישראלית 

בחנו את עצמכם!

מי ומי בציונות ובמדינת ישראל: אישים ומנהיגים, יוצרים ויצירות.

לפניכם 25 שאלות. סמנו את התשובה הנכונה בכל שאלה.

צאו לדרך!

קישור לחידון