המילים שלך זה מה שאתה/מנהל חברה ונוער

                                           פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער

                                                           לקישור לאתר

מטרות 

  • לבחון מאפיינים של מקרי שיימינג ולדון במשמעויותיהם.

  • להעלות למודעות התלמידים את עצמת ההשפעה של השימוש בשיימינג(ביוש) ברשתות החברתיות. 

  • לעודד את התלמידים לחשיבה ולאחריות בפעילות ברשתות חברתיות.

רציונל 

תופעת הביוש ברשת מאפשרת לכל אדם, באשר הוא, להיות שופט וגם מוציא לפועל את גזר הדין. בעידן המודרני של היום, תופעת הביוש יצרה משפטי רחוב שאיש אינו חסין מפניהם.
מטרת הפעילות שלהלן היא להעלות למודעות בני הנוער את מורכבות השימוש באינטרנט ככלי לשיפור פני החברה-העשוי לחשוף עוולות, אך בה בעת עלול לשמש גם להפצת לשון הרע ולפגיעה בפרטיות-ולעודד את בני הנוער להפעיל שיקול דעת והתייחסות ביקורתית בשימוש באתרים חברתיים ובהפצת המידע העולה בהם. הפעילות המוצעת להלן היא מודולרית, אפשר לקיים את הפעילות כולה ואפשר לבחור בחלקים ממנה, לפי שיקול דעתו של המנחה ובהתאם לצורכי המשתתפים.

משך הפעילות

שיעור אחד