חוברות בנושא חוסן נפשי


1. חוסן בונים בימים של שקט/ עמותת נט"ל והמרכזיה החינוכית הארצית
    של "ילדים בסיכוי" . לקישור לקובץ

2. ניהול מצבי מצוקה-תכנית פיתוח חוסן לכיתה ח/מנהל חברה ונוער
    לקישור לקובץ