כרזות ומסרים-יום הזכרון לרצח רבין ז"ל/רשת דרכא

פיתוח המערך :ד"ר נועם סרי,סמנכ"ל חינוך וחברה-רשת דרכא   


מטרות

 1. להתוודע למסרים חינוכיים וציבוריים הכרוכים ביום הזכרון לרצח רה"מ רבין ז"ל.

 2. לערוך דיון אודות הלקחים הרלוונטיים לחברה הישראלית בימינו.

 3. לערוך דיון אודות הלקחים הרלוונטיים לקהילת בית הספר/לכתה בימינו.

רציונל 

רצח רבין הינו אירוע כאוב ומכונן בחיי מדינת ישראל. ככזה, ניתן וראוי ללמד ממנו לקחים ומסרים רבים. בפעילות הבאה ניחשף למספר מסרים מרכזיים המזוהים עם יום הזיכרון לרצח רבין ז"ל.

רקע  

5 דקות
המורה ידאג לבסיס ידע של התלמידים אודות רצח רבין, אישיותו, פעלו, הרקע לרצח ותוצאותיו. ניתן לעשות זאת במגוון דרכים-הרצאה קצרה של המורה בשילוב סרטונים המצויים ברשת או בקשה מתלמיד מבעוד מועד לעשות זאת תוך הדרכה וסיוע.
יש להקפיד שהחלק הזה יהיה קצר יחסית ואם יש צורך בזמן ארוך יותר ניתן להקדיש לכך שיעור נפרד או לוודא שהתלמידים מכינים את יחידת ההכנה מבעוד מועד.

שלב ראשון: חשיפה למגוון כרזות 

יש להעלות לTEAMIMG (להרחבה על הכלי ניתן לקרוא כאן) אוסף של כרזות שחוברו בעקבות רצח רבין ולשלוח לתלמידים את הקישור.
ניתן להיעזר באתר מרכז רבין, דוגמה למקטע מהאתר מצורפת להלן.

קישור לכרזות

אפשרות נוספות להקליד "כרזות יום הזכרון לרצח רבין" ב'גוגל תמונות', לשמור בתבנית JPG ולהעלות לTEAMIMG, ניתן להיעזר באפליקציית כלי החיתוך של מיקרוסופט, לחתוך את מקטע הכרזות הרלוונטי, לשמור כקובץ ולהעלות לTEAMIMG) 
יש לבקש מהתלמידים במשך חמש דקות לכתוב 'נקודה חמה' ליד כרזה שמשקפת בעיניהם הכי טוב את המסר לחברה הישראלית מרצח רבין כפי שהיא משתקפת מהתמונה ולנמק.

לאחר כחמש דקות יש להזמין את התלמידים לקרוא את המסרים של חבריהם ולהגיב להם: לדברים שהם מסכימים או לדברים שהם חולקים. יש להזדהות בשם ולהתבטא באופן מנומק ומכבד.

שלב שני: דיון במליאה

לאחר החלק הזה יש לקיים דיון במליאה:

 1. מה הרגשתם במהלך המשימה? למה התחברתם? מה היה קשה?

 2. הציגו רעיון של מישהו אחר שהתחברתם אליו מאוד והסבירו מדוע.

 3. הציגו רעיון של מישהו אחר שגרם לכם לחשוב על משהו בצורה חדשה ומקורית או שגרם לכם להרהר בשנית בסוגיה שחשבתם אודותיה אחרת, הסבירו מדוע.

 4. האם בעקבות קריאת הנקודות החמות השתנתה דעתכם בקשר לעניין כלשהו?

 5. האם יש משהו שהפתיע אתכם בכרזות או בתגובות של החברים לדיון?

 6. מהו לדעתכם המסר שיזכה להזדהות הרבה ביותר בחברה הישראלית? איזה מסר יזכה להזדהות הנמוכה ביותר? מדוע?

 7. על אלו קשיים ועל אלו חוזקות של החברה הישראלית ניתן, לדעתכם, ללמוד מהכרזות ומהדיון שערכנו כעת?

 8. באיזו מידה הלקחים שהיו רלוונטיים לחברה הישראלית בשנה שלאחר הרצח עדיין רלוונטיים כיום? 

 9. באלו דרכים יכול כל אחד מאתנו לקדם את הערכים הללו בחברה הישראלית?

 10. אלו עניינים נוספים, לדעתכם, לא הוזכרו בדיון עד כה?