למה לא היית זושא?שיעור חינוך לסיכום שנת הלימודים/מכון הרטמן

                                             פיתוח המערך: מכון הרטמן

                                                     לקישור לאתר


מטרת הפעילות

חשיבה רפלקטיבית לסיכום השנה החולפת. 

רציונל

סוף שנת הלימודים הוא הזמן לחשיבה רפלקטיבית על מה שאירע ומה שנלמד במהלך השנה.
בשיעור שלהלן נזמין את התלמידים להרהר באירועים שהתרחשו, ובמסקנות שאליהן הגיעו, לאורך השנה.

משך הפעילות

45 דקות


קישור לפעילות