על ערכים ועל רווחים/מינהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך : מינהל חברה ונוער

                                                    לקישור לקובץ.doc

                           

מטרות 

  1.  לאפשר למשתתפים לעמוד על המחיר שמשלמת חברה במצב של העדר סולידריות וערבות הדדית בין חבריה.

  2.  לבחון את הדינמיקה המתפתחת בין קבוצות אינטרס במציאות של משאבים מוגבלים.

משך הפעילות

60 דקות