מסכסוך לקונפליקט/יסודות

                                                 פיתוח המערך: יסודות 

                                                       לקישור לאתר


מטרת הפעילות

הצעה של טקטיקות אפשריות לניהול סכסוך.

רציונל 

מה עשוי לזמן עיסוק בנושא המעבר מסכסוך לקונפליקט? יכולים להיות אלה נושאים מן האקטואליה – למשל, הדיון על מתווה הגז, הסכסוך הישראלי-פלסטינאי, נושא ברית הזוגיות ועוד. יכולים להיות אלה אירועים מחיי היומיום של התלמידים, כיחידים או כחלק מקבוצה חברתית.
שיעור זה מתכתב עם המושגים הבאים: תרבות דיון, תרבות המחלוקת, תרבות פוליטית, פלורליזם – מפגש עם עמדות שונות, סובלנות בדיון, הסכמיות על גבולות הדיון.

משך הפעילות 

 שני שיעורים.