תאום ציפיות/פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי

                              פיתוח המערך: פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי 

                                                  לקישור לאתר

                                                 לקישור לקובץ.doc


מטרת הפעילות

  • לתת לתלמידים אפשרות לבטא את הרגשות שלהם ולומר מהם הציפיות שלהם מעצמם, מחבריהם לכיתה ומהמחנך.

  • ליצור גיבוש קבוצתי.

  • לחבר אמנה או הסכם קבוצתי.

רציונל 

פעילות חווייתית שנועדה לאפשר לתלמידים לבטא את הרגשות והציפיות שלהם מעצמם מחבריהם לכיתה ומהמחנך, ליצור גיבוש קבוצתי ולחבר אמנה או הסכם קבוצתי

משך הפעילות 

 שיעור אחד