שלטון החוק-הציות לחוק/בין הצלצולים

                                            פיתוח המערך: בין הצלצולים 

                                                    לקישור לאתר

 מטרת הפעילות 

  • חינוך חברתי: הגברת המודעות לחשיבות הציות לכללים בכיתה ובבית-הספר.

  • אזרחות: עיסוק בשלטון החוק בכלל ובחשיבות הציות לחוק בפרט .

 ראציונל 

הציות לחוק חשוב מאוד. חוק שאין מצייתים לו, הוא נטול ערך, כי אינו ממלא את תפקידו.
כדי שהחוק יבוצע, יש מוסדות שתפקידם לאכוף אותו: המשטרה ובתי המשפט.(על-פי: יהודית מיזרוצקי ,אסתר אלפי ואחרים, מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, משרד החינוך והתרבות, 1993, עמ' 197)
· ומה אם אזרחים אינם מצייתים לחוק ועושים דין לעצמם?
· האם יש נסיבות המצדיקות זאת?
שאלות אלה נכונות גם לגבי תלמידים בבית-הספר, שעושים דין לעצמם. למשל, מגיבים באלימות על אלימות, במקום לפנות למבוגרים, כדי שיפתרו את הבעיה בדרך לגיטימית – על-פי כללי בית-הספר.

 משך הפעילות 

שיעור אחד