זהות בחברה מגוונת/מט''ח

                                                פיתוח המערך:מט''ח 

                                                    לקישור לאתר


מטרת השיעור

  1. להבין מהי זהות ולחשוב לעומק על הזהות האישית.

  2. לבחון מה קורה לזהות במפגש עם האחר.

  3. להעמיד לדיון את השאלה: האם המפגש עם האחר פוגע בזהות האישית או מעשיר אותה?

ראציונל 

הפעילות עוסקת בזהות וממה היא מורכבת, מה קורה לזהות במפגש עם האחר, הנטייה לחלוקה בין אנחנו ואתם והנטייה לקטגוריזציה.

 משך הפעילות

שני שיעורים