חיזוק שומר הסף שבי-פיתוח אחריות אישית וחברתית הבחירה של ה"עומד מן הצד"/שפ''י


                                                   פיתוח המערך: שפ''י 

                                                        לקישור לאתר

מטרת הפעילות 

  • לאפשר למתבגרים לזהות מורכבות רגשית ואישית שמתחוללת בהם עת הם נחשפים לאירועי פגיעה בזולת.

  • עידוד מתבגרים לנקוט עמדה אקטיבית חיובית במצבים בהם הם עדים להתנהגות פוגענית באחרים בסביבתם. 

  • לסייע בשינוי עמדות אישי ביחס ל"בחירות- משק כנפי הפרפר" המתקיימות לאורך החיים.

רציונל 

קידום אקלים חינוכי מיטבי המקדם רווחה נפשית ומוגנות בקרב כלל התלמידים והקהילה החינוכית מהווה מטרה מרכזית בעשייה החינוכית. כחלק מתהליך רחב של חיזוק  כישורי חיים", מוצג לפניכם שיעור העוסק בפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות בתיכון. השיעור נכתב על מנת לתת מקום לעיסוק בדילמה של הנער או הנערה העדים להתנהגות פוגענית בסביבתם ומתלבטים באיזו דרך פעולה לבחור.

משך הפעילות 

45 דקות