ראש השנה|"יהי רצון שתהא שנה זו הבאה עלינו לטובה"/מכון הרטמן


פיתוח המערך :מכון הרטמן 

לקישור לקובץ


מטרות

  1. להתוודע אל מנהג "יהי רצון".
  2. לחבר בין מנהג מסורתי לחידוש, בין המנהג המסורתי לאוכל ולַאיחול החדשים. 
  3. לאפשר יצירתיות וחדשנות.

רציונל

אחד ממנהגי הסעודה בראש השנה בקרב רוב עדות ישראל הוא אכילת מאכל שיש בו כדי לסמל איחול ובקשה לשנה החדשה. למשל אכילת תפוח בדבש שיש בה כדי לאחל ולבקש שהשנה הבאה עלינו תהא שנה מתוקה כדבש. עדות שונות פיתחו את הרעיון כיד הדמיון. בשיעור זה נבקש מתלמידינו להמשיך את אותה הרוח, לאחל איחולים לשנה החדשה ולהתאים בין מאכל לאיחול.

משך הפעילות

שיעור אחד