מעברים-ציפיות וחששות/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך:מנהל חברה ונוער 

                                               לקישור למצגת.pptx

ראציונל

פעילות שמטרתה לאוורר את הרגשות והחששות המלווים את המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה ולייצר חוויה נורמטיבית בתוך קבוצת השווים.

משך הפעילות

שיעור אחד