עשרה בטבת-חורבן ובנייה/מדרשת

[פעילות בכיתה] לימוד על זיכרון ואבלות-איך זוכרים? איך מתאבלים? האם ניתן לקיים את הזיכרון בדרך אחרת?

קרא עוד  

כששמים וארץ מתחברים- שיעור על ירושלים לעשרה בטבת/לב לדעת-מותאם חמ''ד

[פעילות מתוקשבת] בשיעור זה נתמקד בנקודה עצמה המייחדת את ירושלים, בתכונתה המיוחדת: לקב"ה קשר מיוחד עם ירושלים ובה בחר לבנות את ביתו ולהשרות את שכינתו שכינתו שורה בכל: אף בחומרי והגשמי, ברגיל והחולי – שהרי בירושלים הרוחני והגשמי העליון והתחתון מחוברים הם ושלובים זה בזה.

קרא עוד  

מצור/לב לדעת-מותאם חמ''ד

[פעילות בכיתה] מטרתו של שיעור זה היא להפגיש את התלמידים עם סיפור המצור בתקופת בית ראשון, שלזכרו אנו צמים בעשרה בטבת ולעסוק בחוויית המצור הכללית והפרטית ובדרכים להתמודד עימה.

קרא עוד  

קישור לאתרים ולפעילויות בנושא עשרה בטבת

קישור לאתרים ולפעילויות בנושא עשרה בטבת

קרא עוד  

סרטונים בנושא עשרה בטבת

קרא עוד  

להתאבל,אבל במידה/מכון הרטמן

[פעילות בכיתה] בשיעור זה נדון באבל הלאומי בעקבות חורבן הבית, ונשאל האם, ובאיזה מידה, רלוונטי האבל הזה גם בימינו? .

קרא עוד  

לקראת עשרה בטבת-הלבנה הלא מסוידת שלנו/מנהל חברה ונוער-מותאם חמ''ד

[פעילות בכיתה] מטרות הפעילות לעמוד על משמעותו של עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי .ולדון בחשיבותו של זיכרון משותף לחיזוק תחושת הערבות ההדדית בחברה הישראלית.

קרא עוד