פעילות אינטראקטיבית על צומות החורבן/אוריינית

                                               פיתוח המערך :  אוריינית 

                                                        לקישור לאתר

רציונל

פעילות אינטראקטיבית אישית ופשוטה המשלבת קריאה, ומשימות קלות של איתור מידע וסידורו. להיכרות ראשונית עם צומות החורבן.

משך הפעילות

שני שיעורים.