חמין של ציפיות/מנהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך: מנהל חברה ונוער 

                                                    לקישור לקובץ.doc


מטרת הפעילות

  1. לבחון את הציפיות של המשתתפים מן הפעילות הקבוצתית ולתאם בין הציפיות השונות כדי ליצור בסיס לעבודה משותפת.

  2. להכיר בצורך לערוך תיאום ציפיות כבסיס לקבלת החלטות, לתכנון משותף ולגיבוש המשתתפים.

משך הפעילות 

 שיעור אחד