לצאת מהבועה/מינהל חברה ונוער

                                          פיתוח המערך : מינהל חברה ונוער

                                                       לקישור לקובץ

                           

מטרות 

  1. לבחון ביטויים מעשיים של מעורבות אזרחית. 

  2. לעורר מודעות בקרב בני הנוער לחשיבות של אחריות ומעורבות אזרחית בחברה דמוקרטית.

משך הפעילות

45 דקות