זיכרון-קיימות יהודית/טבע עברי

                                              פיתוח המערך :  אוריינית 

                                                     לקישור לאתר


רציונל

דף לימוד העוסק בזיכרון ובהיזכרות-מה הערך שלהם לקיימות היהודית?

משך הפעילות

שני שיעורים