הראשון שבגנבים:גונב דעת הבריות/מנהל חברה ונוער-מותאם חמ''ד

                                         פיתוח המערך : מנהל חברה ונוער 

                                                          לקישור לקובץ

                                                           פעילות למורים


מטרת הפעילות

  • לנהל דיון אמוני עם צוות המורים על הרמאות בבחינות.

  • לחדד את ההכרה כי רמאות בבחינות ויראת שמים אינן עולות בקנה אחד.

רציונל

כחלק מן ההכנה לעסוק בבעיית הרמאות בבחינות בחרנו לבחון היבטים נוספים של נושא היושר, טוהר המידות והדבקות בדרכיו של הקב''ה, כפי שהם משתקפים בדברי חז''ל.

משך הפעילות

45  דקות