אש,אש מדורה! האומנם?ומה עוד?/תרבות il

                                               פיתוח המערך: תרבות il 

                                                    לקישור לאתר

מטרת הפעילות

  • להבין מהו יום ל"ג בעומר.

  • לספר ולתאר את התפתחותו של היום והפיכתו לחג המדורות וההילולה.

  • להסביר ולעמוד על כך שחלק ניכר מהמסורות שלנו, גם חגים הלכתיים, התפתחו, השתנו והתעצבו במהלך הדורות.

  • להראות שחלק ניכר מהיום ומשמעותו, כפי שהוא נחגג, מעוצב במידה רבה על ידי הקהילה.

ראציונל

בשיעור זה נעסוק ביום ל"ג בעומר, ננסה להבין כיצד היום הזה התעצב
ואילו אירועים נוספו ונקשרו בו, ונראה שמי שמעצב ומבנה את המשמעות
של חגים הוא האדם וקהילתו.

משך הפעילות 

שני שיעורים