שיעור 3-פרקטיקות לגיבוש הכיתה כקבוצה וליצירת לכידות קבוצתית/רשת דרכא


                                      פיתוח המערך:יליב בוקובזה-רשת דרכא

                                              לקישור לקובץ.docx 

מטרות       

  1. העצמה וחיזוק ההערכה העצמית של התלמיד.

  2. העמקת ההיכרות של המורה עם תלמידי הכיתה.


רציונל

בסדנה הנוכחית נעסוק בהעצמת התלמידים ובחיזוק ההערכה העצמית שלהם, באמצעות ראיית עתיד מיטבית ומתן מקום לחלומות ולשאיפות שלהם.

תחושת המסוגלות האישית, כמו גם ההערכה והביטחון העצמי, הם תולדה של האופן שבו אני חווה ותופס את עצמי. תפיסה זו מורכבת בחלקה מהאופן שבו החברה, ההורים והדמויות המשמעותיות בחיי רואות אותי.

בעולם אידיאלי, כל הדמויות המשמעותיות בחייו של הילד (קבוצת השווים – החברים, ההורים, המשפחה המורחבת, האחים, הגננות, המורים וכדומה) היו מאמינות בו, אוהבות אותו ללא תנאי ומעצימות אותו.

במציאות הדבר אינו כך, ולעיתים נראה פערים גדולים בין הסביבות השונות

משך הפעילות

45 דקות