קישור לאתרים בנושא שמיטה

קישור לאתרים

1. אתר טבע עברי. לקישור לאתר

2. אתר מכון התורה והארץ. לקישור לאתר

3. אתר לב לדעת- מותאם חמ''ד.  לקישור לאתר

4. אתר מנהל החינוך הדתי. לקישור לאתר

5. אתר שיעור אחר. לקישור לאתר

6. אתר מת''ל. לקישור לאתר

7. אתר כל ישראל חברים. לקישור לאתר

8. אתר דעת-מותאם חמ''ד. לקישור לאתר

9. לאתר מכון הרטמן. לקישור לאתר

10. לאתר המשרד להגנת הסביבה. לקישור לאתר

11. אתר מחשבת ישראל-מותאם חמ''ד. לקישור לאתר

12. אתר רבני בתי ספר-מותאם חמ''ד. לקישור לאתר

13. אתר מדרשת. לקישור לאתר

14. אתר מט'ח. לקישור לאתר

15. אתר סולמות. לקישור לאתר