לוקחים סיכון/בין הצלצולים

                                            פיתוח המערך: בין הצלצולים 

                                                     לקישור לאתר

מטרת הפעילות

עיסוק בלחץ חברתי בכלל, ובלחץ, המניע ילדים לקחת סיכונים ואף לפגוע בעצמם, בפרט.

רציונל

ידיעות רבות בעיתונות מדווחות על סיכונים שילדים לוקחים – שאיפת חומרים מסוכנים, עישון נרגילה, רולטת כביש, רולטת מגבת (חניקה באמצעות מגבת), משחקי "פארקור" (קפיצה ממקומות גבוהים) ועוד. יתר על כן, גיל הילדים המסתכנים הולך ויורד.
הנטייה להסתכן יכולה לנבוע ממצבי חרדה עקב אירוע טראומתי או עקב פיגועי טרור, אך גם בעקבות לחץ חברתי ורצון להיות מקובלים ושייכים.

בפעילות זאת נעסוק בלחץ החברתי בכלל, ובלחץ, המניע ילדים לקחת סיכונים ואף לפגוע בעצמם, בפרט.

משך הפעילות

45 דקות