בין זהות יהודית לזהות ישראלית/רוח יהודית


                                              פיתוח המערך: רוח יהודית 

                                                 לקישור לקובץ.pdf


מטרת הפעילות

  • התלמידים יבררו את המרכיבים הישראליים ואת המרכיבים היהודיים של זהותם. 

  • התלמידים ידונו ביחס שבין היהדות ובין הישראליות ויביעו את עמדתם.

  • להכיר ולברר את הקשר בין הזהות היהודית לזהות הישראלית.

רציונל 

זהותו של אדם מורכבת ממכלול זהויות שונות: זהות מגדרית, זהות לאומית, זהות משפחתית, זהות עדתית וכדומה. כליווי לתהליך גיבוש זהותם של התלמידים בשלב זה של חייהם, ננסה לעורר את התלמידים להתבונן ולבחון לעומק את המרכיב היהודי והישראלי שבזהותם.

משך הפעילות 

שיעור אחד