שמיטת חובות/מכון הרטמן

פיתוח המערך:מכון הרטמן  

לקישור לאתר


ראציונל 

בספרים שמות וויקרא מִצוות השמיטה קשורה לקרקע, ולפיה, אחת לשבת שנים האיכר מצוּוה לשמוט, לעזוב, להפסיק את עבודת האדמה, ולהפקיר את היבול. לעומת שמות וויקרא, בספר דברים מצוות השמיטה איננה נוגעת לקרקע אלא היא שמיטת חובות [או שמיטת כספים]. שמיטת כספים, מחייבת את המלווה לוותר על חובו בשמיטה. תכליתה של מצווה זו היא לאפשר ללווה להתחיל את חייו מחדש, ולא לשקוע בחובות שיתקשה מאוד להחזירם.

שנת השמיטה, על פי התורה, היא הזדמנות אפוא ליצור שוויון כלכלי-חברתי; והדרך שבה בחרה התורה לאזן בין עשירים לעניים היא "שמיטת חובות". המשמעות המעשית של השמיטה בכל הקשור להלוואות היא ביטול מיידי וללא-תנאי של כל החובות. כלומר, אדם שלווה סכום כסף מחברו, ולא הספיק להחזיר אותו לפני שנת השמיטה, לא ייאלץ להחזיר את הכסף שלווה לעולם.

בשיעור שלפניכם נלמד להכיר את מצוות שמיטת הכספים שבתורה, ולברר את משמעותה בימינו.

משך הפעילות

שיעור אחד.