מסע אל ההגדה של פסח/רשת דרכא

פיתוח המערך:מאיר אביטן-רשת דרכא 

מסע למציאת האפיקומן, המסע הוא בעקבות סימני ליל הסדר, אנו ממליצים שתהיה מולכם הגדה של פסח. מציאת האפיקומן מחייבת ללמוד ולהכיר את סימני ליל הסדר כאשר בכל משימה יש מנעולים או משימות אשר תצטרכו לפתוח אותם והם ישמשו ככלי עזר למציאת האפיקומן.

קישור לחדר בריחה-מסע אל ההגדה של פסח


https://deck.toys/teacherdarca