הזכות לומר לא–גבולותיה של ההפגנה/מכון הרטמן

                                             פיתוח המערך : מכון הרטמן

                                                    לקישור לאתר

רציונל 

בשיעור הזה נלמד על זכות ההפגנה, והיבטיה השונים. הפגנה, כביטוי של מחאה והתנגדות למעשי השלטון היא אחת מזכויות האזרח הבסיסיות בחברה דמוקרטית. נבין מהו כוחה ומה היא מאפשרת לנו ,נעמוד על גבולותיה וסכנותיה, נכיר הפגנות שנחרתו בזיכרון ויצרו שינוי ונברר לעצמנו אילו מאבקים יצליחו להוציא אותנו מהבית כדי למחות ,לתבוע שינוי ולהיות שותפים במעשה הדמוקרטי.

משך הפעילות

שיעור אחד