גזענות ואפליה/פרדס

                                                     פיתוח המערך: פרדס 

 מטרות 

1 .החניכים ייחשפו וישתפו מקרים של גזענות. 

2 .החניכים ילמדו מה היא גזענות ומה הגורמים לה. 

3 .החניכים יציגו דרכים אפשריות להוריד את מידת הגזענות בהם ובחברה . 

ראציונל

לימוד על המושגים וחשיפה לסוגים שונים שלהם, במטרה להעלות את המודעות לגזענות הקיימת היום בתחומים שונים

 משך הפעילות 

שיעור אחד