אחריות אישית/יסודות

                                                  פיתוח המערך :  יסודות

                                                       לקישור לאתר

                                                  לקישור לקובץ.pdf

מטרות

לבחון מהי אחריות מן ההיבט האישי.

רציונל

כל אדם בחייו הפרטיים צריך לקבל על עצמו אחריות. על כל מערכת חברתית להתנהל גם היא בתחושת אחריות של כל אחד מחבריה. לעתים האחריות מוטלת על האדם והוא מקבל אותה על עצמו ולעתים הוא יוזם את קבלתה.

משך הפעילות 

שיעור אחד