כלי עזר למיפוי שאלוני אקלים ובניית תוכנית עבודה /רשת דרכא

פיתוח ואיסוף המידע : מאיר אביטן / רשת דרכא  

                                         


כלי עזר  להורדה  לניהול האקלים החינוכי בביה"ס 


1. שאלון אקלים תלמידים/ שאלון מקוצר - רשתי 

לחיצה על הקישור תייצר עותק אישי לגוגל דרייב האישי, לאלר מכן ניתן לשלוח לתלמידים את הקישור מהגוגל שלכם.

           קישור להורדת שאלון לתלמידים לגוגל פורמס


הורדת קובץ לשיבוץ תוצאות  תלמידים מן הגוגל פורמס  וקבלת נתונים מעובדים