כלי עזר למיפוי שאלוני אקלים ובניית תוכנית עבודה /רשת דרכא

פיתוח ואיסוף המידע : מאיר אביטן / רשת דרכא  

                                         


כלי עזר  להורדה  לניהול האקלים החינוכי בביה"ס 


1. שאלון אקלים תלמידים/ שאלון מקוצר - רשתי 

לחיצה על הקישור תייצר עותק אישי לגוגל דרייב האישי, לאלר מכן ניתן לשלוח לתלמידים את הקישור מהגוגל שלכם.

          קישור להורדת שאלון לתלמידים לגוגל פורמס

2. שאלון אקלים מורים מקוצר- רשתי

          קישור להורדת שאלון מורים  לגוגל פורמס

לחיצה על הקישור תייצר עותק אישי לגוגל דרייב האישי, לאלר מכן ניתן לשלוח לתלמידים את הקישור מהגוגל שלכם.


3. קובץ 1 אקלים שיבוץ תוצאות תלמידים בשאלון 

          הורדת קובץ אקסל:  1אקלים שיבוץ תוצאות תלמידים.xlsx

קובץ 4לעיבוד נתוני שאלון אקלים תלמידים/ לאחר מילוי שאלון תלמידים, יש להשתמש בקובץ גיליון התגובות של השאלון ולשתול בקובץ נוכחי זה את תשובות התלמידים לפי כיתה/ שכבה, הגיליון מנתח אוטומטית את התוצאות עפ"י ניתוח ראמ"ה.


4. קובץ 2 מיפוי אקלים תלת שנתי + גרפים  

          הורדת קובץ אקסל: 2מיפוי אקלים תלת שנתי- גרפים וטבלה.xlsx

קובץ בו ניתן לרשום את תוצאות השאלונים - מיצב 3 שנים אחורה ולקבל תמונת מצב הכוללת גרפים וניתוחים נוספים 


5. דוגמא כלי ניהולי לבנית תוכנית ציר זמן / מסמך PDF  

        הורדת קובץ PDF:  כלי ניהולי לבנית תוכנית וציר זמן .PDF

דוגמה לתכנית עבודה  בית ספרית בתחום אקלים חינוכי בראיה הוליסטית 


6. כלי ניהולי לבנית תוכנית עבודה וציר זמן / מסמך וורד   

          קישור להורדת קובץ וורד:  מסמך וורד - כתיבת תוכנית עבודה אקלים .docx


על בסיס המסמך לעיל מוצג כאן מסמך וורד למילוי תכנית עבודה בית ספרית


7. הצעה למצגת לצוותי חינוך - אקלים חינוכי   

          קישור להורדת קובץ פאור פוינט:  הצעה למצגת ציר אקלים תשפד.pptx

הצעה למצגת אשר ניתן למלא בהתאם להחלטות ותוכנית העבודה הבית ספרית 


8. רשימת היגדי אקלים חינוכי כפי שהועברו בשאלון ראמ"ה תשפ"ג 

א: קישור להורדת קובץ וורד כל ההיגדים הנשאלים באקלים חינוכי מיטבי.docx

רשימת ההיגדים מופיעה גם בערכת הקלפים בחלון עזרים לצוותי חינוך


ב: חוברת כיס למורה מחנך - אוסף היגדים בתחום אקלים חינוכי ומיומנויות רגשיות חברתיות בלבד

להורדת החוברת : חוברת כיס למורה_היגדי אקלים.pdf

 

9. חוברת  - אקלים חינוכי   / רשת דרכא 

          קישור להורדת החוברת:   חוברת אקלים-מעודכנת 2022.pdf