מה בוער לי? מה אני רוצה לתקן?/כל ישראל חברים

                                          פיתוח המערך: כל ישראל חברים 

                                                    לקישור לאתר


מטרות

  • בירור משותף של המונח "מנהיגות"

  • לחבר בין המונח "מנהיגות" לבין המקום האישי של המשתתפים.


רציונל

ההיחשפות לסוגיות חברתיות ולמציאות של אי-שוויון מצביעה על הצורך במנהיגות שתפעל לתיקון ולשינוי חברתי. עם זאת, המונח "מנהיגות" נוטה לעתים לעורר רתיעה, ונתפס כרחוק ואף יומרני.
השיעור פורט את מושג המנהיגות לשאלות קונקרטיות המעסיקות את החברים בקבוצה. בכך הוא מקרב את נושא המנהיגות לכל אחד ואחד מהמשתתפים והופך אותו לרלוונטי עבורם.
השיעור מזמין את הלומדים להתבוננות פנימית אל מול המציאות החברתית: כיצד המודעות לסוגיות חברתיות השפיעה עליהם, ומה הם בוחרים לעשות נוכח העוולות שהם נחשפו אליהן?

משך הפעילות

שעתיים ורבע