קבוצות בלב הסערה/אקורד

פיתוח המערך : אקורד 

                                                     לקישור לקובץ 

                                                   לקישור למצגת.pptx

מטרות

1 .לספק ידע אקטואלי אודות סוגיות חברתיות נפיצות שנמצאות במרכז השיח הציבורי, התקשורתי והפוליטי בישראל. 

2 .להחליש את התפיסה הסטריאוטיפית וההומוגנית של קבוצות חברתיות שמוצגות באופן שלילי וסופגות שיח גזעני מצד חלקים רבים באוכלוסייה.

3 .לעודד ולקדם חשיבה ביקורתית ביחס לאופן שבו סוגיות חברתיות ואזרחיות מתווכות לנו באמצעות סוכני החברות השונים-ערוצי התקשורת, רשתות חברתיות, פוליטיקאים וכו'.

ראציונל 

מערך השיעור "קבוצות בלב הסערה" מתמקד בשלושה "אחרים", קבוצות בישראל אליהן מופנית אצבע מאשימה בגין המשבר: החברה הערבית, החברה החרדית והמפגינים בבלפור. קבוצות אלו עומדות במרכזו של השיח הציבורי והפוליטי ומשמשות מוקד לשיח אלים וגזעני ברשתות. המערך מציף את התפיסות הסטריאוטיפיות אודות קבוצות אלו, ומציג תמונה מורכבת שלהן. זאת במטרה לערער את התפיסה שלהן כמקשה אחת  ולקדם חשיבה ביקורתית ביחס לאופן בו אנו מקבלים וצורכים מידע עליהן.

משך הפעילות

80 דקות.