זיכרון השואה במדינת ישראל/תרבות il

פיתוח המערך: תרבות IL 

לקישור לאתר

פעילות מתוקשבת

מטרות 

  1. דיון בחשיבות של יצירת זיכרון משותף של זהות אישית ולאומית.

  2. שאילת שאלות אודות ההשלכות הטמונות בגיבוש זהות לאומית שבמרכזה השואה.

רציונל

זיכרון השואה מקבל תשומת לב רבה במערכת החינוך הישראלית, אך כיצד אנו זוכרים את השואה, ומה משמעות הזיכרון בעיצוב זהות יהודית עכשווית?

משך הפעילות

שיעור אחד.