חידון תנ"ך

                                       פיתוח חומרים  :מאיר אביטן  


תכנית חידון תנ"ך - ספרי הלימוד, לוז זמנים ותאריכי מבחנים 

להורדת הקובץ: תכנית 1 דרך התנך.pdf


ספר יהושוע - חומרי עזר / רשת דרכא 

 1ספר יהושוע טקסט עם כותרות וצבעים.docx


2ספר יהושוע סיכומים ושאלות.pdf


ספר שופטים -חומרי עזר 

ספר שופטים חידון תנך.pdf