מרד בר כוכבא-למה לי מרד? אין תגובה אחרת?/תרבות il

                                                פיתוח המערך: תרבות il 

                                                    לקישור לאתר

מטרת הפעילות

  • להבין מהו מרד.

  • להבין מדוע מחליט עם לצאת למרד.

  • להבין האם סיומו של מרד מעיד על ''נכונותו'.

ראציונל

בשיעור זה נבחן את משמעות הבחירה במרד. נלמד על כמה אירועים משפטיים שבהם יצא עם ישראל למרד, נחשוב האם הבחירה לצאת למלחמה נגד שליט חזק היא החלטה נכונה, וננסה להבין איך אפשר בכלל לדעת מהי החלטה נכונה במקרים כאלו.

משך הפעילות 

שיעור אחד