מדרשיר ליום ירושלים/כל ישראל חברים

                                 

                                         פיתוח המערך: כל ישראל חברים 

                                                      לקישור לאתר

מטרת הפעילות

  • התלמידים יכירו שירים עתיקים וחדשים לירושלים.

  • התלמידים יבחנו את מקומה של ירושלים בעולמם

רציונל

משוררים רבים היללו את ירושלים והתפללו לראותה. בדף מדרשיר הבאנו שנים משירי ירושלים ומקורות רבים לעיון ולדיון על מקומה של ירושלים בחיי היהודים בעבר ובהווה.

משך הפעילות

 שיעור אחד