חשיבות שמירת הזיכרון/שם ונר

                                                פיתוח המערך : שם ונר 

                                                        לקישור לאתר

מטרות 

  1. התלמידים יחשפו לפעילותה של עמותת ”שם ונר“- זיכרון השואה באמצעות זיכרון אישי של הנספים. 

  2. התלמידים יבינו את חשיבות שימור זיכרון השואה ע“י כל אחד מהעם המבוססת על הערבות ההדדית בעם. ישנם רבים שנספו ולא נשאר אדם שידליק נר לזכרם.

  3. התלמידים יבינו שזיכרון האדם הוא זיכרון של מכלול אישיות ולא רק ציון שמו של הנספה.

רציונל

עמותת ”שם ונר“ שמה לה למטרה להעצים את זיכרון הנספים בשואה. ההתייחסות הרווחת לזיכרון השואה הינה סביב סיפורי המוות, עמותת ”שם ונר“ שמה למטרה להאיר את חייהם של הנספים.
לכל נספה בשואה היו חיים מלאים, משפחה, חברים, מקצוע, תחביבים, אהבות וחלומות. ההתמקדות בפרט ובחייו, מאפשרת את זיכרון האדם בתוך זיכרון ששת המיליון.
כאשר מכירים את סיפורו של האדם, כפי שהיה לפני תקופת השואה, הזיכרון מתעצם ומעביר את האחריות לזיכרון ממשפחתו שלו, אל העם כולו.

משך הפעילות

שיעור אחד