מתבגרים מדברים גבולות/שפי''נט

                                                פיתוח המערך:שפי''נט 

                                                      לקישור לקובץ

                                                

מטרות

להביא למודעות התלמידים את חשיבות הצבת גבולות אישיים בתחומי חיים שונים, ככישור חיים חיוני, מסייע ומגן.

רציונל

כחלק מתהליך הגדילה וההתפתחות הרגשית והחברתית, בתהליך דינאמי ומתפתח, אנו לומדים על החיים בחברה, חוקים ומוסכמות, קודים ונורמות חברתיות; ואנו לומדים גם על עצמנו, על הערכים שלנו, הרצונות וההעדפות. למידה זו, המתקיימת כל העת, תוך כדי התבוננות פנימה לתוכנו והחוצה אל החברה, מסייעת לנו לבדוק מה מתאים לנו ומה לא, מה נעים לנו ומה לא, מה אפשרי מבחינתנו ולמה אנחנו אומרים לא. תהליך זה, של בחינה אישית אל הפנים ואל החוץ ומיקום גבולות אישיים מנטליים ופיסיים, הוא כישור חיים המעודד את הפרט לממש את האחריות והזכות לשמור על עצמו ועל חירויותיו. הכרת הגבולות האישיים בתחומים השונים מסייעת בפיתוח חוסן רגשי ומהווה כלי עזר משמעותי בהתמודדות עם מצבים מאתגרים ומצבי סיכון.

משך הפעילות 

שיעור אחד