שתיית אלכוהול בפורים/תרבות il

     פיתוח המערך:תרבות il 

                                                        לקישור לאתר

 מטרות

  1. להעלות לשיח את נושא השתייה בכלל ואת השתייה במסיבות פורים בפרט.

  2. לנסות ולהבין מדוע בני נוער שותים.

  3. לעמוד על הסכנות שבשתייה.

  4. להעלות צורות בילוי אלטרנטיביות.

רציונל

בשיעור זה נשתמש במצוות המשתה בפורים "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" כמניע לדיון עם התלמידים על שתיית אלכוהול בכלל ובמסיבות הפורים בפרט, על המניעים לשתייה ועל הסכנות הכרוכות בה.

משך הפעילות

שני שיעורים