סודו של ניר/בין הצלצולים

                                            פיתוח המערך: בין הצלצולים 

                                                       לקישור לאתר


רציונל 

ניר הוא ילד מוכה. אביו מכה אותו. ניר שומר על כך בסוד, אך מתן, חברו לכיתה, מגלה את הסוד. למתן יש דילמה קשה: האם לספר למישהו, כדי לעזור לניר? ואולי עליו לשמור על הסוד, כדי לכבד את רצונו של מתן? מתן יודע: אם הוא יספר למישהו, הוא עלול לאבד את אמונו של ניר.

רקע

חובת דיווח – בשנת 1989 התקבל בכנסת תיקון לחוק העונשין, התשל"ז 1977, ונכנס לתוקפו חוק המחייב כל עובד חינוך לדווח על אלימות כלפי תלמידים.

נקודות למחשבה

1. האם להתערב בנושא אלימות במשפחה?
2. מתי יש להתערב?
3. האם עלינו לשמור סוד או שהחובה לדווח חשובה יותר?

משך הפעילות 

 שיעור אחד