מתעודת זהות לתודעת זהות/קרן תל''י

    קקיי          ק                          

קישור לאתר לפעילות

מתעודת זהות לתודעת זהות-לכיתות י-קרן תל''י.  לקישור לקובץ                  

כיתה י' מתאפיינת במעברים-מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה, מילדוּת לנערוּת. בגיל זה הנערים והנערות אזרחי מדינה ישראל מקבלים בפעם הראשונה את תעודת הזהות שלהם.

ראינו צורך לפגוש את התלמידים בצומת הזה ולהציע להם מגוון רחב של תכנים כדי שיבררו מהי זהותם האישית, היהודית והישראלית.

לשם כך כתבנו את תוכנית הלימודים מתעודת זהות לתודעת זהות.

התוכנית עוסקת בשני מעגלים הנושקים זה לזה ומשתלבים זה בזה.

המעגל הראשון עוסק בזהות אישית, ובו נשאל: מי אני? ונעמיק בנושאים "הלימודים ואני", "מי מחליט עליי" (היחס לסמכות), "כמה אני פעיל/כמה אני פעילה", "מעגלי שייכות", "הזהות היהודית שלי", "הזהות הישראלית שלי" ועוד.

המעגל השני עוסק בזהות של החברה, ובו נשאל: מי אנחנו? נעמיק בנושאים "זהויות יהודיות שונות", "פס הקול הישראלי", "מערכת היחסים בין יהדות לישראליות במדינת ישראל" ועוד.
בתוכנית מגוון רב של מקורות, יצירות, הצעות לדיונים ופעילויות חווייתיות.