הספר שלי-חשיבה יצירתית/רשת דרכא

                                     פיתוח המערך:מאיר אביטן-רשת דרכא 

                                                        לקישור לקובץ


 שלב ראשון-הכנה להתנסות 

היכולת לדמיין הייתה הרבה יותר זמינה בימים שאנחנו היינו ילדים. לכולנו יש זיכרונות של בהייה בחלון הפתוח, כשאנחנו מדמיינים מעבר לו ארץ רחוקה מלאה בהרפתקאות או שימוש בחפץ משומש אחד, כמו נעל ישנה, קופסה ריקה, או שעון מקולקל, כדי ליצור סיפור שלם על מעברים בזמן לכוכב מסתורי. אומרים לתלמידים שהם יתבקשו לספר סיפור דמיוני שיורכב מרשימת הספרים שכל אחד יביא.

 שלב שני-התנסות 

התלמידים מתבקשים להביא את אחד הספרים שהם קוראים, מעיינים בו או לומדים ממנו. כל תלמיד בתורו מציג את שם הספר ואת המשמעות של הספר עבורו. במקביל אחד התלמידים פותח מסמך וורד ומתחיל לרשום את שמות הספרים (או רשימה בצ'אט), כל ספר בשורה חדשה. לאחר סיום הסבב נוצרת רשימת ספרים. רשימה זו תועבר לכל התלמידים בצ'אט, במסמך וורד או בכל דרך אחרת.
הקבוצה תחולק לתת-קבוצות. לפני כן יש להגדיר את המשימה: על כל קבוצה לבנות סיפור דמיוני חדש תוך שימוש במילים מתוך רשימת הספרים. הקבוצה תרשום בקבוץ וורד את הסיפור החדש, ותצבע בצבע שונה בכל פעם שייעשה שימוש באחת מן המילים של רשימת הספרים. הקבוצה המנצחת תהיה זו שתשבץ בסיפור שלה כמה שיותר מילים מן הרשימה.
המנחה מחלק את המשתתפים לקבוצות שבכל אחת מהן יש 5-4 תלמידים. חלוקת הקבוצות תהיה באמצעות Breakout Rooms  ראו פדגוגיה דיגיטלית. מגדירים זמן לעבודה בקבוצות בהתאם לכמות הספרים ולמספר המשתתפים. 

 שלב שלישי-עיבוד 

העזו לשחק במשחקי דמיון, ואל תפחדו להמציא ולהשתמש בחשיבה יצירתית המפתחת הומור אצל התלמידים. התרגיל  מעודד גמישות מחשבתית, מה למדתם מן החבר על הספר? האם יש תלמידים הקוראים את אותו הספר? מומלץ לקיים גם דיון על הדינמיקה שנוצרה בקבוצה בעת בניית הסיפור, מנהיג, עבודת צוות ועוד.