שמיטה:על האביונים הנטושים בצד הדרך/כל ישראל חברים

פיתוח המערך:כל ישראל חברים  

לקישור לאתר

מטרות

  1. התלמיד יברר אלו דרכים מציעה שנת השמיטה להתמודדות חברתית עם פערים כלכליים.

  2. התלמיד יברר עד כמה פתרונות השמיטה רלוונטיים לימינו וכיצד ניתן להתאימם לצרכים המשתנים בחברה הישראלית.

  3. התלמיד יברר עד כמה פתרונות השמיטה רלוונטיים לימינו וכיצד ניתן להתאימם לצרכים המשתנים בחברה הישראלית. 

ראציונל

לקראת שנת השמיטה אנו מבקשים ללמוד על אחת ממטרותיה המרכזיות של שנת השמיטה, סיוע לחלשים שבחברה לצמצם את הפער הכלכלי בינם ובין כלל החברה ולהתחיל את מחזור השנים שלאחר השמיטה מנקודת פתיחה טובה יותר. כדי לבחון שאיפה זו בחברה הישראלית כיום נתמודד עם סוגיית יחס החברה לעוני כיום ונבחן עד כמה מצוות השמיטה יכולה לתת מענה לקשיים שמעלה המציאות הישראלית.

משך הפעילות

שיעור אחד.