רמאות בבחינה-של מי הבעיה הזו?/מנהל חברה ונוער

[פעילות למורים] מטרות הפעילות להעלות לדיון את בעיית הרמאות בבחינות במלוא חומרתה ולעודד את המשתתפים לטפל בבעיה, לחזק בקרב צוות המורים את האמונה שניתן לטפל בתופעת הרמאות בבחינות באמצעים חינוכיים.

קרא עוד  

הראשון שבגנבים:גונב דעת הבריות/מנהל חברה ונוער-מותאם חמ''ד

[פעילות למורים] כחלק מן ההכנה לעסוק בבעיית הרמאות בבחינות בחרנו לבחון היבטים נוספים של נושא היושר, טוהר המידות והדבקות בדרכיו של הקב''ה, כפי שהם משתקפים בדברי חז''ל.

קרא עוד  

אכיפת נהלים/מנהל חברה ונוער

[פעילות למורים].כדי לצמצם את היקף ההעתקות פרסם משרד החינוך חוזרים ותקנות להתנהגות הולמת בעת בחינות חיצוניות וכללי ענישה לעוברים עליהם. כמו כן, בכל בית ספר ישנו תקנון (קובץ תקנות) להתנהגות הולמת בכל הבחינות המתקיימות בין כתליו. חשוב שכל תלמידי בית הספר ידעו מה מצופה מהם בעת הבחינות.

קרא עוד