אחריות אישית וחברתית בתקופת הקורונה/רשת דרכא

פיתוח המערך : מלי אליאס-רשת דרכא

                                               לקישור לקובץ.docx

מטרות

  1. התלמידים יפתחו מודעות לתפקיד שהם ממלאים בסיטואציה של הפרת נהלים.

  2. התלמידים יהיו מעורבים בניסוח אמנת שיבה לבית הספר.

  3. התלמידים יפתחו אחריות אישית וחברתית.

שלב א-מליאה

המורה יקרין לתלמידים את הקריקטורה (התפרסמה בידיעות אחרונות 9/20) וישאל את התלמידים:

מה אתם מרגישים כשאתם מביטים בקריקטורה?

מה מסמלות הדמויות?

מה המסר שרצה גיא מורד להעביר?

מדוע קשה לנו לפעול עפ"י הנחיות משרד הבריאות?

מהן ההשלכות האישיות והחברתיות בהפרת הנהלים? 

 

 

הדמויות מסמלות את שלושת הקופים החכמים: על פי הפרשנות הנפוצה בימינו, ובשונה מן המשמעות המקורית, הסמל מתאר מצב בו אדם מסוים, היודע כי נעשה עוול בסביבתו, בוחר להעלים עין מן המתרחש. לעתים מתואר הסמל על ידי המשפט: "לא ראיתי, לא שמעתי, לא אמרתי"

 

 

ניתן לצפות בסרטון מתוך ארץ נהדרת-"אם לא נהיה בסדר, נהיה בסגר" (30 שניות)

מה דעתכם על המשפט: "אם לא נהיה בסדר נהיה בסגר"?

האם אכיפת ההנחיות צריכה להיות אחריות אישית או אחריות המדינה?

למורה- ניתן לערוך סקר באמצעות ה-polls בזום. יצירת סקר בזום

 שלב ב-קבוצתי 

המורה יחלק את התלמידים לחדרים בזום, הדרכה ליצירת חדרים בזום

המשימה-כיצד ניתן לאכוף  את ההנחיות בבית הספר ובקהילה?

מהי אחריות התלמידים? מהי אחריות המורים?

ניתן לשלוח לתלמידים קובץ גוגל דוקס משותף/גוגל סלייד (שקפים),לחלק את הקבוצות למספרים, כל קבוצה תקבל שקף (לפי מספר הקבוצה) ותכתוב עליה את הרעיונות.

שלב ג-מליאה

נציגי הקבוצות יתארו/יציגו במליאה את הרעיונות השונים ויתנהל שיח בנושא.

חשוב שתהיה התייחסות למקומם של התלמידים ואחריותם באכיפת הנהלים ולא רק בשמירתם ולכן אם יהיה צורך, המורה ישאל:

מה מקומם של התלמידים באכיפת הנהלים בבית הספר? כיצד?

מה מקומם של התלמידים באכיפת הנהלים בקהילה? כיצד?

המטרה היא לאסוף את כל הרעיונות, להביאם בפני מועצת התלמידים של בית הספר ולנסח אמנת שיבה לבית הספר. 

סיכום:

התלמידים יכתבו בצ'ט תובנה אחת לפחות שיצאו אתה מהשיעור.