מה ההבדל בין שיתוף,הפצה ושמירה על פרטיות ברשת?/שפ''ינט

                                          פיתוח המערך: שפ''ינט 

                                                לקישור לאתר

                                          לקישור לקובץ.pdf

רציונל 

בפעילות זו נבקש להעביר לתלמידים את המסר כי עליהם להפעיל שיקול דעת בעת השיתוף במידע ובנוסף, במידה והחליטו לשתף מידע פרטי, עליהם להיות מודעים לנקודות הבאות:
1.סוף מעשה במחשבה תחילה-ברגע שהעלנו תכנים לרשת ושיתפנו אותם עם אחרים, הם כבר לא בבעלותנו הבלעדית ואין לנו שום אפשרות לשלוט בהם או לדעת למי יגיעו ומה השימוש שייעשה בהם וזה עלול לפגוע בנו.
2 .שמירה על המוניטין הדיגיטאלי-ישנה חשיבות רבה לאופן בו אנחנו בוחרים להציג את עצמנו ברשת. דברים שאנחנו מפרסמים עלולים ליצור רושם מוטעה, לקשור אותנו עם התנהגויות בלתי הולמות ולהשפיע על דעתם של אחרים לגבינו. ישנה חשיבות לכך שדברים שאנחנו מפרסמים יהיו חיוביים ואמתיים.
3 .משמעות המילה הכתובה-למילה הכתובה יש עוצמה גדולה לא פחות מזו של המילה הנאמרת. מילים המתפרסמות ברשת זוכות לתפוצה רחבה ומהירה. על כן, עלינו להפעיל שיקול דעת בזמן שאנו מפרסמים תכנים שונים באמצעות הרשת. . עלינו לבחון כל מילה ומילה לפני שנאשר את מה שכתבנו.

משך הפעילות

שיעור אחד