כְּשֵׁם שֶׁאֵין פרצופיהן דּוֹמִין זֶה לָזֶה, כָּךְ אֵין דַּעְתָּן שָׁוִין זֶה לָזֶה- פעילות ליום הזיכרון ליצחק רבין/ רשת דרכא

                                       פיתוח המערך:מאיר אביטן-רשת דרכא  

        קבצים לפעילות 

מדריך כשם שפרצופיהן שונים- למידה מרחוק.pdf

 לקישור לקובץ לפעילות בכיתה0

‏‏2נספח - פעילות1 דמויות וציטוטים.pdf

התאמה 2 בין דמויות לטקסט.pdf


3לימוד בחברותא מקור 1.pdf

4לימוד בחברותא מקור 2.pdf

 מטרת ההתנסות 

באופן טבעי, ריבוי בני אדם במקום אחד יוצר מגוון דעות. לא ייתכן שלכל בני האדם תהיה דעה אחידה, אך הבדלי הדעות לא אמורים להוביל אותנו לשנאה ולפירוד. התלמידים יכירו בשוני בין בני האדם, הן בחיצוניותם הן בפנימיותם, וידונו בחשיבות הסובלנות והיחסים הבין-אישיים ובדרך החוקית שבה יכול כל אדם להביע את דעתו בחברה דמוקרטית, הפעילות מחזקת את חשיבות הסובלנות והיחסים הבין-אישיים. 

 תיאור ההתנסות 

התלמידים מקבלים קישור לפעילות אישית באינטרנט, בפעילות זו  עשר תמונות ועשר ציטטות של בעלי התמונות. על התלמידים לנסות להתאים בין הציטוט לדמות. לא קל יהיה להתאים בין דמות וציטוט, לפעמים נראה שהאמירות של הדמויות הן דווקא בניגוד למה שאנו חושבים עליהן או להיכרותנו איתן. לאחר מכן יעיינו התלמידים בלימוד בחברותא או בקבוצות  בדף המקורות העוסק בהיגד: "כְּשֵׁם שֶׁאֵין פרצופיהן דּוֹמִין זֶה לָזֶה, כָּךְ אֵין דַּעְתָּן שָׁוִין זֶה לָזֶה".

 שלב 1-פתיחה 

  • את הלימוד מתחילים בהבאת הציטוט הבא או בהקרנתו על המסך המשותף לכלל התלמידים. 

כְּשֵׁם שֶׁאֵין פרצופיהן דּוֹמִין זֶה לָזֶה,

 כָּךְ אֵין דַּעְתָּן שָׁוִין זֶה לָזֶה  • ניתן לשתף את התמונה המצורפת ופתיחת דיון קצר עד 5 דקות על הציטוט והתמונה. פרצופים .jpg

 שלב 2-פעילות אישית 

מפנים את התלמידים לקישור https://deck.toys/meirtestclass5824

על התלמידים לעיין באופן אישי בקטעי הטקסט ולנסות לשער מי הדמות שאמרה את הדברים.

בלחיצה מקבלים את החלון הבא:


ממתינים מס' שניות ולוחצים על Sign in as Guest Student. רושמים שם פרטי באנגלית ומתחילים למלא את המשימה. בסוף המשימה התלמידים חוזרים למליאה.

זמן פעילות כ 7-10 דקות

 שלב 3-שלב מליאה 

דיון במליאה בזום:

  • יש להציג בזום בחלון משותף את הקובץ דמויות וציטוטים -נספח 1א. לקישור לקובץ.

  • ניתן לעבור על כל  הציטוטים והדמויות.

  • כדאי לבחון עם התלמידים היגדים מסוימים אשר לא נראים כשייכים לדמות שאמרה או לא חשבו שהם אמרו אותם.

  • ניתן לקיים דיון קצר על הדמויות ועל הציטוטים המובאים ועל ההקשרים שבהם נאמרו הציטוטים.

 שלב 4- העמקה:עיון במקורות 

המנחה מחלק את הקבוצה לתתי קבוצות באמצעות חדרי זום.

  • התלמידים מקבלים דפי מקורות במייל או בצ'ט. 


3לימוד בחברותא מקור 1.pdf

4לימוד בחברותא מקור 2.pdf

    • התלמידים לומדים בחברותא או בקבוצות את הטקסט באמצעות הנחיה מודרכת ובאמצעות השאלות המכוונות המופיעות בדף המקורות.

 שלב 5-סיכום במליאה 

סיכום דף המקורות והקשרו למציאות הנוכחית במדינת ישראל-מה עלינו לפעול ולעשות.