מעורבות אזרחית/יסודות

 

                                               פיתוח המערך : יסודות

                                                  לקישור לאתררציונל 

בכל מערכת בחירות עולה הסוגיה של שיעור ההצבעה וכיצד ניתן להעלותו (ומערכת בחירות תשע"ט מביאה איתה דיבור על חוסר עניין של הציבור, הרגשה של חוסר יכולת להשפיע, שגורמת לרבים לבחור שלא לבחור.)
בכל מערכת בחירות עולה הסוגיה של שיעור ההצבעה וכיצד ניתן להעלותו ומערכת בחירות תשע"ט מביאה איתה דיבור על חוסר עניין של הציבור, הרגשה של חוסר יכולת להשפיע, שגורמת לרבים לבחור שלא לבחור.
בשיעור זה ננסה להבין מהי "מעורבות אזרחית". נבין כי למעורבות אזרחית יש צורות ביטוי שונות, ממעורבות יומיומית ועד מעורבות מינימלית או אפילו אפס מעורבות. (פירוט בהמשך)נבין כי המושג מעורבות אזרחית מהווה בסיס לקיום עקרון שלטון העם, עקרון הכרעת הרוב ותרבות פוליטית, וכי ככל שהפרטים בחברה יהיו מעורבים יותר, כך ישנה אפשרות לשנות ולהטמיע רעיונות.

משך הפעילות

שישים דקות