הגיע זמן מסך.../שפ''ינט

                                                 פיתוח המערך: שפ''ינט

                                                     לקישור לקובץ

מטרות  הפעילות

  1. לקיים שיח אמפתי וקשוב מנקודות מבט שונות בנושא "זמן מסכים".

  2. להעלות למודעות את ההשלכות של שימוש ממושך במסכים השונים תוך התייחסות להיבטים כגון-ניהול זמן, תקשורת, יחסים בינאישיים ובריאות.

רציונל 

בעידן הדיגיטאלי בו אנו חיים, השימוש במגוון מכשירי מדיה שונים כגון טלפונים ניידים, טאבלים הולך וגובר. הכניסה של מכשירים אלה לחיינו והתנהלותנו במרחבים הווירטואליים משפיעים על חיינו בהיבטים שונים.
השפעה זו מעלה שאלות רבות ובהן השאלה "מהו השימוש המאוזן במכשירים, הן מבחינת התנהלות במרחבים השונים(הווירטואלי והפיזי) והן מבחינת משך הזמן שאנו מוצאים את עצמנו מול המסך?
תחילת השנה מזמנת בעבור כולנו הזדמנות להעלות ציפיות ושאיפות, כמו גם להציב לעצמנו מטרות אותן נרצה להגשים. ברוח ההתחדשות, באמצעות המערך המוצע, תוכלו ליצור עם התלמידים הסכמים באשר לשימוש באמצעים הטכנולוגיים השונים ולחדד היבטים שונים שינחו אותם בעת ההתנהלות ברשת ועם מסכים, כגון: ניהול זמן, תקשורת, יחסים בינאישיים ובריאות.

משך הפעילות

90 דקות.